Certificeringen

WBS-Infra mag zich sinds 2006 officieel VCA gecertificeerd noemen.

De ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes.

Een bedrijf of instelling dat het praktijkdeel van een BBL-opleiding verzorgt, wordt ‘leerbedrijf’ genoemd. In zo’n leerbedrijf is een deskundige praktijkopleider aanwezig, die zorgt voor de begeleiding van de leerling-werknemer. Deze deskundige praktijkbegeleider hebben we dus ook bij WBS-infra.

Sinds juli 2012 zijn wij als bedrijf SEB erkend. Dit houdt in dat wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en vakbekwaamheden.   Wilt u meer weten over de SEB, klik dan hier.

We voeren een actief beleid om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek/projecten, zoveel mogelijk te vermijden.

Om deze manier van werken na te streven en te borgen hebben we in 2022 besloten om ons te certificeren voor de CO2 -Prestatieladder. Deze ladder is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

In 2023 willen we eerst certificeren op niveau 3 van de ladder en daarna, ook in 2023, zo snel mogelijk naar niveau 5, dit conform het handboek CO2-prestatieladder 3.1, uitgave juni 2020.

Hieronder staan het handboek, de emissie inventarisatie en initiatieven beschreven.