CO2-Prestatieladder

WBS-infra voert een actief beleid om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek/projecten, zoveel mogelijk te vermijden.

Om deze manier van werken na te streven en te borgen hebben we in 2022 besloten om ons te certificeren voor de CO2 -Prestatieladder. Deze ladder is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

Sinds 2023 bezit WBS-infra over het CO2-bewust certificaat niveau 5.

Om een impressie te krijgen van de werkzaamheden rondom het behalen en behouden van een CO2-bewust certificaat zijn hieronder de handboeken, emissie inventarisaties, initiatieven en cijfers te bekijken.

2024

2023

2022